Arch manual pages

SIGBLOCK(2) Linux - příručka programátora SIGBLOCK(2)

JMÉNO

sigblock, siggetmask, sigsetmask, sigmask - práce s maskou signálů

SYNTAXE

#include <signal.h>
 
int sigblock(int mask);
 
int siggetmask(void);
 
int sigsetmask(int mask);
 
int sigmask(int signum);

POPIS

Tyto funkce jsou zastaralé a nahrazuje je funkce sigprocmask(2).
 
Systémové volání sigblock přidává signály uvedené v parametru mask k seznamu signálů, které jsou momentálně zablokovány.
Systémové volání sigsetmask nahrazuje seznam blokovaných signálů novým seznamem dodaným v parametru mask. Signály jsou zablokovány, je-li odpovídající bit v parametru mask nastaven na 1.
Aktuální seznam blokovaných signálů lze získat voláním funkce siggetmask.
Makro sigmask slouží k vytvoření masky pro daný signál signum.
 

NÁVRATOVÉ HODNOTY

Funkce siggetmask vrací aktuální seznam blokovaných signálů.
 
Funkce sigsetmask a sigblock vracejí předchozí seznam blokovaných signálů.

POZNÁMKY

Prototypy pro tyto funkce jsou k dispozici pouze tehdy, je-li definována konstanta __USE_BSD před použitím <signal.h>.
Signály SIGKILL a SIGSTOP nelze blokovat - toto omezení je dáno systémem.
 

SPLŇUJE STANDARDY

4.4BSD. Tyto funkce se objevily poprvé v BSD 4.3 a jsou zastaralé. V nových programech používejte prostředky POSIXu pro práci se signály.

DALŠÍ INFORMACE

kill(2), sigprocmask(2), signal(7)

VAROVÁNÍ

Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/
18.února 1997 Linux 1.3