Arch manual pages

SIGSETOPS(3) Linux - příručka Programátora SIGSETOPS(3)

JMÉNO

sigemptyset, sigfillset, sigaddset, sigdelset, sigismember - operace POSIXu se sadami signálů.
 

SYNTAXE

#include <signal.h>
 
int sigemptyset(sigset_t *set);
 
int sigfillset(sigset_t *set);
 
int sigaddset(sigset_t *set, int signum);
 
int sigdelset(sigset_t *set, int signum);
 
int sigismember(const sigset_t *set, int signum);
 

POPIS

Skupina funkcí sigsetops(3) umožňuje manipulaci se sadami signálů podle POSIXu.
Funkce sigemptyset inicializuje sadu signálů set na prázdnou (všechny signály jsou z ní vyloučeny).
Funkce sigfillset zařadí do sady set všechny signály.
Funkce sigaddset a sigdelset slouží k přidání, respektive vymazání signálu signum ze sady set.
Funkce sigismember testuje, je-li signál signum zahrnut do sady set.
 

NÁVRATOVÉ HODNOTY

Funkce sigemptyset, sigfullset, sigaddset a sigdelset vracejí nulu při úspěšném průběhu a -1 při chybě.
Funkce sigismember vrací 1, je-li signál signum v sadě set, 0 pokud v ní není, a -1 při chybě.
 

CHYBOVÉ HODNOTY

EINVAL
Parametr sig není platné číslo signálu.
 

SPLŇUJE STANDARDY

POSIX
 

DALŠÍ INFORMACE

sigaction(2), sigpending(2), sigprocmask(2), sigsuspend(2)

VAROVÁNÍ

Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/
1. března 1997 Linux 1.0