Arch manual pages

SIGVEC(2) Linux - příručka Programátora SIGVEC(2)

JMÉNO

sigvec - BSD prostředky pro práci se signály
 

SYNTAXE

#include <bsd/signal.h>
 
int sigvec(int sig, struct sigvec *vec, struct sigvec *ovec);
 

POPIS

Tato funkce je zastaralá a místo ní se doporučuje používat volání sigaction(2).
V Linuxu je funkce sigvec implementována jako makro, volající sigaction. Umožňuje přibližně totéž co BSD funkce sigvec.

SPLŇUJE STANDARDY

BSD, SVr4

DALŠÍ INFORMACE

sigaction(2), signal(2)

VAROVÁNÍ

Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/
18. února 1997 Linux 1.3