Arch manual pages

SOCKETPAIR(2) Linux - příručka programátora SOCKETPAIR(2)

JMÉNO

socketpair - vytvoří pár spojených soketů

SYNTAXE

#include <sys/types.h>
 
#include <sys/socket.h>
 
int socketpair(int d, int type, int protocol, int sv[2]);

POPIS

Volání vytvoří pár nepojmenovaných spojených soketů ve specifikovaném jmenném prostoru d, jejich typ bude type, používaný protokol protocol. Deskriptory nových soketů jsou vráceny v sv[0] a sv[1]. Tyto dva sokety jsou nerozlišitelné.

NÁVRATOVÁ HODNOTA

Bylo-li volání úspěšné, je vrácena 0, jinak -1 a je nastavena externí proměnná errno

CHYBY

EMFILE
Soubor má otevřeno příliš mnoho souborů.
EAFNOSUPPORT
Specifikovaný jmenný prostor není na tomto počítači podporován.
EPROTONOSUPPORT
Specifikovaný protokol není na tomto počítači podporován.
EOPNOSUPPORT
Specifikovaný protokol nepodporuje vytvoření soketového páru.
EFAULT
sv není v platné části adresového prostoru procesu.

SPLŇUJE STANDARDY

4.4BSD (volání socketpair se poprvé objevilo v 4.2BSD). Obvykle přenositelné z ne-BSD systémů, které podporují BSD Sokety (včetně variant systému V).

DALŠÍ INFORMACE

read(2), write(2), pipe(2)

VAROVÁNÍ

Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/
5. dubna 1997 BSD Man Page