Arch manual pages

STAP-MERGE(1) General Commands Manual STAP-MERGE(1)

JMÉNO

stap-merge - agregátor logů "bulk" režimu
 
 

POUŽITÍ

stap-merge [ OPTIONS ] [ INPUT FILENAMES ]
 

DESCRIPTION

Progaram stap-merge je užitečný byl-li stap spuštěn s přepínačem -b. V tom případě došlo k vygenerování obecně většího množství logů (pro každou CPU jeden) a program stap-merge je umí agregovat do jednoho společného logu.
 

VOLBY

Progaram stap-merge podporuje následující volby:
 
-v
Upovídaný režim. Zobrazuje tři sloupce doplňujících informací:
 
 
[číslocpu,pořadovéčíslodat,délkudat]

 
-o VÝSTUPNÍ SOUBOR
 
Určuje výstupní soubor. Pokud není nastaven, bude stap-merge posílat data na standardní výstup.
 

PŘÍKLADY

$ stap -v -b -e 'probe syscall.open { printf("%s(%d) open\n",
execname(), pid()) }'

 
 
Výsledkem by mělo být několik souborů stpd_cpu očíslovaných podle CPU ze které data pocházejí.
 
 
 
$ stap-merge -v stpd_cpu0 stpd_cpu1

 
 
Spuštění programu stap-merge ve stejném adresáři, ve kterém byl spuštěn výše uvedený stap skript způsobí, že na standardní výstup bude předána setříděná posloupnost záznamů agregovaná z logů pro jednotlivé CPU. Výstupní soubor lze nastavit pomocí -o.
 

SOUBORY

Důležité soubory a jim příslušné umístění shrnuje manuálová stránka
stappaths (7).
 

VIZ TÉŽ

stapprobes(3stap),
stappaths(7),
staprun(8),
stapvars(3stap),
stapex(3stap),
stap-server(8),
gdb(1)

CHYBY

Použijte projektovou bugzillu, nebo mailing list. http://sourceware.org/systemtap/, <systemtap@sourceware.org>.
error::reporting(7stap), https://sourceware.org/systemtap/wiki/HowToReportBugs