Arch manual pages

STAPEX(3stap) STAPEX(3stap)

JMÉNO

stapex - příklady
 
 

ZÁKLADY SKRIPTOVACÍHO JAZYKA

Následující příklady demonstrují základy syntaxe a řídicích struktur skriptovacího jazyka systemtapu.
 
 
 
global odds, evens
probe begin { # "no" and "ne" are local integers for (i=0; i<10; i++) { if (i % 2) odds [no++] = i else evens [ne++] = i } delete odds[2] delete evens[3] exit () }
probe end { foreach (x+ in odds) { printf ("odds[%d] = %d\n", x, odds[x]) } foreach (x in evens-) { printf ("evens[%d] = %d\n", x, evens[x]) } }

 
Výstupem výše uvedeného skriptu bude:
 
 
odds[1] = 1
odds[3] = 5
odds[4] = 7
odds[5] = 9
evens[5] = 8
evens[4] = 6
evens[2] = 2
evens[1] = 0

 
Poznamenejme, že datové typy všech proměnných jsou automaticky odvozené, a že všechny globální proměnné jsou automaticky inicializovány.
 
Následující skript vypíše prvočísla mezi 0 a 49.
 
 
function isprime (x) {
 if (x < 2) return 0
 for (i=2; i<x; i++) {
  if (x % i == 0) return 0
  if (i * i > x) break
 }
 return 1
}
probe begin {
 for (i=0; i<50; i++)
  if (isprime (i)) printf("%d\n", i)
 exit()
}

 
 
Tento skript je ukázkou použití rekurzivních funkcí.
 
 
function fibonacci(i) {
 if (i < 1) error ("bad number")
 if (i == 1) return 1
 if (i == 2) return 2
 return fibonacci (i-1) + fibonacci (i-2)
}
probe begin {
 printf ("11th fibonacci number: %d\n", fibonacci (11))
 exit ()
}

 
Při pokusu o generování větších čísel bychom narazili na limity MAXACTION, nebo MAXNESTING a výsledkem by byla chyba.
 

SONDOVÁNÍ

Pro sledování vstupu do funkce a výstupu z ní použijte následující pár sond:
 
 
probe kernel.function("sys_mkdir") { println ("enter") }
probe kernel.function("sys_mkdir").return { println ("exit") }

 
 
Pro vypsání jaderných funkcí do kterých lze vložit sondu použijte režim výpisu -l:
 
 
 
% stap -l 'kernel.function("*")'

 
 
Pro výpis jaderných funkcí a v nich přístupných lokálních proměnných použijte režim výpisu -L:
 
 
 
% stap -L 'kernel.function("*")'

 
 

VÍCE PŘÍKLADŮ

Adresář s příklady je zmíněn v manuálové stránce stappaths (7), případně online na adrese: http://sourceware.org/systemtap/examples/
 

VIZ TÉŽ

stap(1)
stapprobes(3stap)
stappaths(7)