Arch manual pages

STAPREF(1) General Commands Manual STAPREF(1)

JMÉNO

stapref - referenční příručka pro skriptovací jazyk systemtapu
 
 

POUŽiTÍ

stapref
 

POPIS

Referenční příručka pro skriptovací jazyk systemtapu.
 

JAZYK

Klíčová slova
 
breakcontinuedeleteelseexitforeachforfunctionglobalprivateifinnextprobereturntry/catchwhile

 
 
Datové typy a operátory
 
Celá čísla
• var1 = 5
• global var2 = 10
Řetězce • var1 = "string1" • global var2 = "string2"
Asociativní pole • global array1[] • global array2[SIZE] • array[index] = 5
Kontextové proměnné • $var • $var$ ("pěkný výpis" řetězce)
Binární číselné operátory • * / % + - << >> & ^ | && ||
Binární řetězcové operátory • . (spojení řetězců)
Operátory pro číselné přiřazení • = += -= *= /= %= >>= <<= &= ^= |=
Přiřazovací operátory pro řetězce • = .=
Unární číselné operátory • + - ! ~ ++ --
Operátory pro porovnávání čísel a řetězců • < > <= >= == !=
Operátory pro srovnání proti regulárnímu výrazu • =~ !~
Ternární operátor • cond ? exp1 : exp2
Seskupovací operátor • ( expression )
Operátory nad poli • array [index] (array read/write) • [index] in array
Agregační operátor. • var <<< value

 
 
Příkazy
 
Skok
• continuebreaknextreturn expression
• try přikaz catch (zpráva)

 
 
Příkazy větvení
• if (výraz) příkaz
• else příkaz

 
 
Příkazy pro iterování
• foreach (proměnná in pole) příkaz
• foreach ([var1,var2,...] in pole) příkaz
• for (výraz; výraz; výraz) příkaz
• while (výraz) příkaz

 
 
Deklarace
• function jméno (proměnná : type, ...) { příkaz }
• function jméno : type (proměnná : type, ...) { příkaz }
• function jméno : type (proměnná : type, ...) %{ c_příkaz %}
• probe sondážní_bod { příkaz }
• probe label = sondážní_bod { příkaz }

 
 
Lexikální struktury
 
Komentáře
• # ... komentář
• // ... komentář
• /* ... komentář ... */

 
 
Značky pro preprocesor
• %( výraz %? true_tokens %: false_tokens %)@define značka (proměnná, ...) %{ příkaz %}

 
 
Vestavěné funkce
 
Vestavěné agregační funkce
• @avg (proměnná)
• @count (proměnná)
• @hist_linear (proměnná, N, N, N)
• @hist_log (proměnná)
• @max (proměnná)
• @min (proměnná)
• @sum (proměnná)

 
 
Vestavěné funkce pro výstup
• print (proměnná)
• printf (formát:řetězec, proměnná, ...)
  kde formát má tvar: %[flags][šířka][.přesnost][délka]specifiáktor
• printd (oddělovač:řetězec, proměnná, ...)
• printdln (oddělovač:řetězec, proměnná, ...)
• println ()
• sprint:řetězec (proměnná)
• sprintf:řetězec (formát:řetězec, proměnná, ...)

 
 
Vestavěné funkce pro přístup k proměnným
• @cast (variable, "type_name"[, "module"])
• @defined (variable)

 
 
Sondážní body
 
Některé běžné sondážní body
• kernel.function(PATTERN) kernel.function(PATTERN).call
• kernel.function(PATTERN).return
• kernel.FUNCTION (PATTERN).return.maxactive(VALUE)
• kernel.FUNCTION (PATTERN).inline
• kernel.FUNCTION (PATTERN).label(LPATTERN)
• module(MPATTERN).FUNCTION (PATTERN)
• module(MPATTERN).FUNCTION (PATTERN).call
• module(MPATTERN).FUNCTION (PATTERN).return.maxactive(VALUE)
• module(MPATTERN).FUNCTION (PATTERN).inline
• kernel.statement(PATTERN)
• kernel.statement(ADDRESS).absolute
• module(MPATTERN).statement(PATTERN)
• kprobe.FUNCTION (FUNCTION)
• kprobe.FUNCTION (FUNCTION).return
• kprobe.module(NAME).FUNCTION (FUNCTION)
• kprobe.module(NAME).FUNCTION (FUNCTION).return
• kprobe.statement(ADDRESS).absolute
• process.begin process("PATH").begin
• process(PID).begin process.thread.begin
• process("PATH").thread.begin
• process(PID).thread.begin
• process.end
• process("PATH").end
• process(PID).end
• process.thread.end
• process("PATH").thread.end
• process(PID).thread.end
• process("PATH").syscall
• process(PID).syscall
• process.syscall.return
• process("PATH").syscall.return
• process(PID).syscall.return
• process("PATH").FUNCTION ("NAME")
• process("PATH").statement("*@FILE.c:123")
• process("PATH").FUNCTION ("*").return
• process("PATH").FUNCTION ("myfun").label("foo")
• process("PATH").mark("LABEL")
• java("PNAME").class("CLASSNAME").method("PATTERN")
• java("PNAME").class("CLASSNAME").method("PATTERN").return
• java(PID).class("CLASSNAME").method("PATTERN")
• java(PID).class("CLASSNAME").method("PATTERN").return

 
 
Funkce standardního tapsetu
 
Některé běžnější funkce standardního tapsetu
• addr:long ()
• backtrace:string ()
• caller:string ()
• caller_addr:long ()
• cmdline_arg:string (N:long)
• cmdline_args:string (N:long,m:long,delim:string)
• cmdline_str:string ()
• env_var:string (name:string)
• execname:string ()
• int_arg:long (N:long)
• isinstr:long(s1:string,s2:string)
• long_arg:long (N:long)
• modname:string ()
• module_name:string ()
• pid:long ()
• pn:string ()
• pointer_arg:string (N:long)
• pp:string ()
• print_backtrace ()
• probefunc:string ()
• register:long(name:string)
• str_replace:string(prnt_str:string,srch_str:string,rplc_str:string)
• stringat:long(str:string,pos:long)
• strlen:long(str:string)
• strtol:long(str:string,base:long)
• substr:string(str:string,start:long,length:long)
• user_long:long(addr:long)
• user_string:string(addr:long)

 
 

VIZ TÉŽ

stap(1)

CHYBY

Použijte projektovou bugzillu, nebo mailing list. http://sourceware.org/systemtap/, <systemtap@sourceware.org>.
error::reporting(7stap), https://sourceware.org/systemtap/wiki/HowToReportBugs