Arch manual pages

STAPVARS(3stap) STAPVARS(3stap)

JMÉNO

stapvars - proměnné
 

POPIS

Následující sekce představují seznam veřejných proměnných, které poskytuje standardní tapset (jeho umístění dokumentuje manuálová stránka stappaths (7)). Pro každou proměnnou je uveden popis, datový typ a případná omezení. Syntaxe odpovídá výstupu příkazu stap option -p2. Příklad:
 
example1:long
Proměnná "example1" je celočíselného datového typu.
 
example2:string [long]
Proměnná "example2" je pole řetězců s celočíselným klíčem.
 

ARGV

argc:long
obsahuje hodnotu výrazu $# hodnota: počet argumentů příkazové řádky systemtap skriptu. Inicializuje se implicitní sondou begin(-1).
 
argv:string [long]
Obsahuje všechny argumenty příkazové řádky jako řetězce. argv[1] odpovídá @1 pokud byl zadán alespoň jeden argument příkazové řádky. Argumenty nad #32 nejsou zpracovány a způsobí varovné hlášení při inicializaci.
 

NULL

NULL:long
Odpovídá jednoduše nule.
 

SOUBORY

Důležité soubory a jejich umístění shrnuje manuálová stránka stappaths (7).
 

VIZ TÉŽ

stap(1)
stappaths(7)