Arch manual pages

TTY(4) Linux - příručka programátora TTY(4)

JMÉNO

tty - řídící terminál

POPIS

Soubor /dev/tty je znakový speciální soubor s hlavním číslem 5 a vedlejším 0. Obvykle je jeho vlastníkem.skupinou root.tty a jeho přístupová práva jsou 0666. Je to synonymum pro řídící terminál procesu, je-li nějaký.
Toto zařízení podporuje všechny ioctl(2) požadavky zařízení, na které ukazuje, a navíc ještě TIOCNOTTY.

TIOCNOTTY

Odpojí volající proces od jeho řídícího terminálu.
 
Pokud je proces session leader, jsou skupině procesů v popředí poslány signály SIGHUP a SIGCONT a všechny procesy v aktuálním sezení ztratí svůj řídící tty.
 
Tento ioctl(2) požadavek pracuje pouze na souborových deskriptorech připojených na /dev/tty; je používán démony když jsou spuštěni uživatelem z terminálu. Proces se pokusí otevřít /dev/tty; je-li otevření úspěšné, odpojí se od terminálu pomocí TIOCNOTTY. Jestliže otevření selže, proces samozřejmě není připojen na terminál a proto se od něj nemusí odpojovat.

SOUBORY

/dev/tty

DALŠÍ INFORMACE

chown(1), mknod(1), ioctl(2), termios(3), console(4), tty_ioctl(4), ttyS(4), agetty(8), mingetty(8)

TIRÁŽ

Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages. Popis projektu a informace o hlášení chyb najdete na http://www.kernel.org/doc/man-pages/.
2003-04-07 Linux