Arch manual pages

TTYS(4) Linux - příručka programátora TTYS(4)

JMÉNO

ttys - sériové terminálové linky

POPIS

ttyS[0-3] jsou znaková zařízení pro sériové terminálové linky.
Obvykle jsou vytvořeny takto:
 
mknod -m 660 /dev/ttyS0 c 4 64 # base address 0x3f8
 
mknod -m 660 /dev/ttyS1 c 4 65 # base address 0x2f8
 
mknod -m 660 /dev/ttyS2 c 4 66 # base address 0x3e8
 
mknod -m 660 /dev/ttyS3 c 4 67 # base address 0x2e8
 
chown root:tty /dev/ttyS[0-3]

SOUBORY

/dev/ttyS[0-3]

DALŠÍ INFORMACE

chown(1), mknod(1), tty(4), agetty(8), mingetty(8), setserial(8)

TIRÁŽ

Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages. Popis projektu a informace o hlášení chyb najdete na http://www.kernel.org/doc/man-pages/.
1992-12-19 Linux