Arch manual pages

UNLINK(1) Uživatelské příkazy UNLINK(1)

JMÉNO

unlink - zavolá funkci unlink, aby odstranil určený soubor

POUŽITÍ

unlink SOUBOR
 
unlink VOLBA

POPIS

zavolá funkci unlink, aby odstranil určený SOUBOR.
--help
vypíše tuto nápovědu a skončí
--version
vypíše číslo verze a skončí

AUTOR

Napsal Michael Stone.

HLÁŠENÍ CHYB

Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
 
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

unlink(2)
Úplná dokumentace programu unlink je udržována ve formátu Texinfo. Pokud jsou programy info a unlink správně nainstalovány, měl by příkaz
info coreutils 'unlink invocation'
zpřístupnit kompletní manuál.
říjen 2008 GNU coreutils 7.0