Arch manual pages

VCS(4) Linux - příručka programátora VCS(4)

JMÉNO

vcs, vcsa - paměť virtuální konzoly

POPIS

/dev/vcs0 je znakové zařízení s hlavním číslem 7 a vedlejším 0. Obvykle je jeho vlastníkem root.tty a jeho přístupová práva jsou 0644. Ukazuje na paměť právě zobrazené virtuální konzoly.
/dev/vcs[1-63] jsou znaková zařízení pro virtuální konzoly, mají hlavní číslo 7 a vedlejší od 1 do 63. Obvykle je jejich vlastníkem root.tty a jejich přístupová práva jsou 0644. /dev/vcsa[0-63] jsou stejné, ale používají unsigned short (byte order podle hostitele), které obsahují atributy a začínají čtyřmi bajty, které určují rozměry obrazovky a pozici kurzoru: počet řádků, sloupců, x, y. (x = y = 0 je v levém horním rohu obrazovky.)
 
Pokud je načten 512 znakový font, lze 9. bit získat pomocí ioctl(2) operace VT_GETHIFONTMASK (dostupné v jádře 2.6.18 a novějším) na /dev/tty[1-63]; hodnota je vrácena v unsigned short na které ukazuje třetí argument ioctl(2).
Tato znaková zařízení nahrazují screendump ioctl(2) konzoly - viz console(4), proto mohou systémoví administrátoři kontrolovat přístup pomocí přístupových práv k těmto speciálním souborům.
Speciální soubory pro prvních osm virtuálních konzol mohou být vytvořeny takto:
 
    for x in 0 1 2 3 4 5 6 7 8; do
    mknod -m 644 /dev/vcs$x c 7 $x;
    mknod -m 644 /dev/vcsa$x c 7 $[$x+128];
  done
  chown root:tty /dev/vcs*
 
Žádné ioctl(2) požadavky nejsou podporovány.

SOUBORY

/dev/vcs[0-63]
 
/dev/vcsa[0-63]

VERZE

Objevilo se ve verzi 1.1.92 jádra.

PŘÍKLAD

Budete-li chtít udělat kopii obrazovky na třetí virtuální konzole, stačí se přepnout například na první konzolu a napsat cat /dev/vcs3 >něco. Avšak pozor, výstup neobsahuje znaky nového řádku, proto je nutné výstup nějak zpracovat, např. pomocí fold -w 80 /dev/vcs3 | lpr nebo pomocí "geniálního" setterm -dump 3 -file /proc/self/fd/1.
Zařízení /dev/vcsa0 se používá pro podporu Braillova písma.
 
Tento program zobrazí znak a obrazovkové atributy na místě kurzoru na druhé virtuální konzole a potom tam změní barvu pozadí:
 
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <linux/vt.h>
int main(void) { int fd; char *device = "/dev/vcsa2"; char *console = "/dev/tty2"; struct {unsigned char lines, cols, x, y;} scrn; unsigned short s; unsigned short mask; unsigned char ch, attrib;
fd = open(console, O_RDWR); if (fd < 0) { perror(console); exit(EXIT_FAILURE); } if (ioctl(fd, VT_GETHIFONTMASK, &mask) < 0) { perror("VT_GETHIFONTMASK"); exit(EXIT_FAILURE); } (void) close(fd); fd = open(device, O_RDWR); if (fd < 0) { perror(device); exit(EXIT_FAILURE); } (void) read(fd, &scrn, 4); (void) lseek(fd, 4 + 2*(scrn.y*scrn.cols + scrn.x), 0); (void) read(fd, &s, 2); ch = s & 0xff; if (attrib & mask) ch |= 0x100; attrib = ((s & ~mask) >> 8); printf("ch='%c' attrib=0x%02x\n", ch, attrib); attrib ^= 0x10; (void) lseek(fd, -1, 1); (void) write(fd, &attrib, 1); exit(EXIT_SUCCESS); }

DALŠÍ INFORMACE

console(4), tty(4), ttyS(4), gpm(8)

TIRÁŽ

Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages. Popis projektu a informace o hlášení chyb najdete na http://www.kernel.org/doc/man-pages/.
2007-12-17 Linux