Arch manual pages

CALIBRE-CUSTOMIZE(1) calibre CALIBRE-CUSTOMIZE(1)

NAME

calibre-customize - calibre-customize
 
calibre-customize opcións


 
Personalice Calibre cargando engadidos externos.
 
Whenever you pass arguments to calibre-customize that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[OPCIÓNS]

--add-plugin, -a
Add a plugin by specifying the path to the ZIP file containing it.

--build-plugin, -b
Para os desenvolvedores de engadidos: Ruta ao directorio no que está a desenvolver o engadido. Esta orde comprime automaticamente o engadido e actualízao no Calibre.

--customize-plugin
Personalizar un engadido. Indique o nome do engadido e o texto de personalización separados por unha vírgula.

--disable-plugin
Desactivar o engadido sinalado

--enable-plugin
Activar o engadido sinalado

--help, -h
show this help message and exit

--list-plugins, -l
Listar todos os engadidos instalados

--remove-plugin, -r
Retirar un engadido persoal polo nome. Non afecta aos engadidos incorporados ao programa.

--version
show program's version number and exit

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
xullo 06, 2018 3.27.1