Arch manual pages

CALIBRE-CUSTOMIZE(1) calibre CALIBRE-CUSTOMIZE(1)

NAME

calibre-customize - calibre-customize
 
calibre-customize možnosti


 
Prilagodi calibre z nalaganjem zunanjih vtičnikov.
 
Whenever you pass arguments to calibre-customize that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[MOŽNOSTI]

--add-plugin, -a
Dodajte vtičnik z določitvijo poti do datoteke ZIP, ki ga vsebuje.

--build-plugin, -b
Za razvijalce vtičnikov: pot do mape, kjer razvijate vtičnik. Ta ukaz samodejno zazipa vtičnik in ga posodobi v programu calibre.

--customize-plugin
Preurejanje vtičnika. Določite ime vtičnika in prilagoditveni niz, loči ju z vejico.

--disable-plugin
Onemogoči imenovani vtičnik

--enable-plugin
Omogoči imenovan vtičnik

--help, -h
show this help message and exit

--list-plugins, -l
Prikaži vse nameščene vtičnike

--remove-plugin, -r
Odstranite vtičnik glede na ime. To ne vpliva na vgrajene vtičnike.

--version
show program's version number and exit

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
julij 06, 2018 3.27.1