Arch manual pages

CALIBRE-CUSTOMIZE(1) calibre CALIBRE-CUSTOMIZE(1)

NAME

calibre-customize - calibre-customize
 
các tuỳ chọn calibre-customize


 
Tuỳ biến calibre qua việc tải plugin bên ngoài
 
Whenever you pass arguments to calibre-customize that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[TÙY CHỌN]

--add-plugin, -a
Add a plugin by specifying the path to the ZIP file containing it.

--build-plugin, -b
Đối với các nhà phát triển các tính năng bổ sung: Đường dẫn đến thư mục mà bạn đang phát triển các tính năng bổ sung. Lệnh này sẽ tự động nén plugin và cập nhật nó vào calibre .

--customize-plugin
Tuỳ chỉnh trình cắm. Ghi rõ tên của trình cắm và chuỗi tùy biến cách nhau bằng dấu phẩy.

--disable-plugin
Vô hiệu hóa plugin có tên sau

--enable-plugin
Cho phép khởi chạy plugin có tên sau

--help, -h
show this help message and exit

--list-plugins, -l
Liệt kê tất cả các plugin đã được cài đặt.

--remove-plugin, -r
Xoá một plugin tự tạo theo tên. Không có tác dụng với các plugin đi kèm phần mềm.

--version
show program's version number and exit

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
tháng 7 06, 2018 3.27.1