Arch manual pages

Locale::Po4a::KernelHelp(3pm) Po4a Tools Locale::Po4a::KernelHelp(3pm)

Locale::Po4a::KernelHelp - Converteix l'ajuda de configuració del kernel des de/a fitxers PO

Locale::Po4a::KernelHelp és un mòdul que ajuda en la traducció de la documentació de les opcions de configuració del kernel a altres llenguatges [humans].

Aquest mòdul està acabat d'escriure, i necessita més proves. La major part de la feina consisteix en les eines emprades per analitzar aquest fitxer (i configurar el kernel), perquè puguin acceptar llegir la documentació d'un altre fitxer (traduït).

Pod::Parser, Locale::Po4a::Man(3pm), Locale::Po4a::Pod(3pm), Locale::Po4a::TransTractor(3pm), po4a(7)

 Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>
 Martin Quinson (mquinson#debian.org)

 Carme Cirera <menxu@hotmail.com>
 Jordi Vilalta <jvprat@gmail.com>

Copyright © 2002 SPI, Inc.

Aquest programa és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo sota els termes de la GPL (consulteu el fitxer COPYING).

2020-05-09 Po4a Tools