Arch manual pages

APPER(1) Användarhandbok Apper APPER(1)

apper - En program- och pakethanterare som använder PackageKit

apper [--updates] [--settings] [--backend-details] [--type Mime-typ] [--name namn] [--file fil] [--resource teckensnitt] [--catalog fil]

Apper är gränssnittet till PackageKit

Apper kan hantera paket, program och uppdateringar på ett distributionsoberoende sätt tack vara PackageKit-projektet.

Det tillhandahåller ett enda program för Linux®-användare som de kan lära sig och använda oberoende av vilken distribution de använder.

--updates
Visa tillgängliga uppdateringar

--settings

Visa Appers inställningssida.

--backend-details

Visa information om bakgrundsprogrammet som PackageKit för närvarande använder.

--type Mime-typ

Anropa installation av Mime-typ.

--name namn

Installera paket vid namn namn.

--file fil

Installera paket som tillhandahåller filen fil.

--resource teckensnitt

Installera en teckensnittsresurs.

--catalog fil

Installera paketkatalogen i fil.

Mer information om Apper finns på Appers hemsida[1].
kf5options(7)
qt5options(7)

Underhållare av Apper är Daniel Nicoletti <dantti12@gmail.com>. Den här manualsidan är skriven av Matthias Klumpp <matthias@tenstral.net>.

Daniel Nicoletti <dantti12@gmail.com>
Author.

Matthias Klumpp <matthias@tenstral.net>

Author.

1.
Appers hemsida
http://kde-apps.org/content/show.php/Apper?content=84745
2016-11-28 apper 0.9.3