Arch manual pages

APROPOS(1) Помагало страничара упутства APROPOS(1)

apropos - тражи називе и описе страница упутства

apropos [-dalv?V] [-e|-w|-r] [-s списак] [-m систем[,...]] [-M путања] [-L језик] [-C датотека] кључна_реч ...

Свака страница упутства садржи кратак опис. apropos претражује описе за примерке кључне_речи.

кључна_реч је обично регуларни израз, ако се користи (-r), или може садржати џокере (-w), или да одговара тачној кључној речи (-e). Коришћењем ових опције, може бити неопходно ставити под наводнике кључну_реч или додати знак новог реда (\) како би конзола престала да их тумачи.

Стандард који одговара правилима омогућава обављање поклапања наспрам назива странице и граница речи у опису.

База података претражена apropos је ажурирана програмом %мандб%. У зависности од ваше инсталације, ово може бити покренуто повременим послом крона, или можда треба бити покренуто ручно након инсталације нових страница упутства.

-d, --debug
Исписује податке прочишћавања.
-v, --verbose
Исписује опширне поруке упозорења.
-r, --regex
Тумачи сваку кључну реч као регуларни израз. Ово је основно понашање. Свака кључна реч ће независно бити поређена са називима страница и описима. Може одговарати било ком делу. Поклапање није ограничено на границе речи.
-w, --wildcard
Тумачи сваку кључну реч као образац који садржи џокере у стилу љуске. Свака кључна реч ће независно бити поређена са називима страница и описима. Ако се такође користи и --exact, поклапање ће бити пронађено само ако проширена кључна реч одговара читавом опису или називу странице. У супротном дозвољено је да кључна реч одговара границама речи у опису.
-e, --exact
Свака кључна реч ће бити тачно поређена са називима страница и описима.
-a, --and
Приказује само ставке које одговарају свим приложеним кључним речима. Основно је приказивање ставки које одговарају било којој кључној речи.
-l, --long
Не крати излаз на ширину терминала. Обично, излаз ће бити скраћен на ширину терминала како би се избегли ружни резултати из лоше написаних одељака НАЗИВА.
-s списак, --sections списак, --section списак
Тражи само дате одељке упутства. списак је списак одељака раздвојен двотачком или зарезом. Ако неки унос у списку јесте једноставан одељак, на пример „3“, онда ће приказани списак описа садржати странице у одељку „3“, „3perl“, „3x“, и тако редом; а ако неки унос у списку има проширење, на пример „3perl“, тада ће списак садржати само странице у том делу одељка упутства.

-m систем[,...], --systems=систем[,...]

Ако овај систем има приступ описима страница упутства других оперативних система, они могу бити претраживани употребом ове опције. За претраживање описа страница упутства НовихОС-ова, користите опцију „-m НовиОС“.

Наведени систем може бити комбинација назива оператвиних система раздвојених зарезом. За укључивање претраге шта-је описа изворног оперативног система, укључите ман назив система у ниску аргумента. Ова опција ће преписати променљиву система $СИСТЕМ.

-M путања--manpath=путања
Наводи заменски скуп хијерархија страница упутства за претрагу раздвојен двотачком. По основи, apropos користи променљиву окружења $MANPATH, осим ако је празно или није подешено, у том случају ће одредити одговарајућу ман путању на основу ваше променљиве окружења $PATH. Ова опција преписује садржај $MANPATH.
-L језик--locale=језик
apropos ће обично одредити ваш текући језик позивајући Ц функцију „setlocale(3)“ која испитује разне променљиве окружења, по могућству укључујући $LC_MESSAGES и $LANG. Да привремено препишете одређену вредност, користите ову опцију да доставите ниску језик непосредно у apropos. Знајте да ово неће ступити у дејство све док стварно не започне претрага за страницама. Излаз као што је порука помоћи ће увек бити приказан у почетном одређеном језику.
-C датотека--config-file=датотека
Користи ову корисничку датотеку подешавања радије него основну „~/.manpath“.
-?, --help
Исписује поруку помоћи и излази.
--usage
Исписује кратку поруку о коришћењу и излази.
-V, --version
Исписује податке о издању.

0
Успешно извршавање програма.
1
Грешка коришћења, садржаја или датотеке подешавања.
2
Грешка у раду.
16
Нисам пронашао ништа што одговара наведеном мерилу.

SYSTEM
Ако је подешено $SYSTEM, имаће исто дејство као да је наведено као аргумент опције „-m“.
MANPATH
Ако је подешено $MANPATH, његова вредност се тумачи као путања претраге хијерархије странице упутства раздвојена двотачком за коришћење.
MANWIDTH
Ако је подешено $MANWIDTH, његова вредност се користи као ширина терминала (погледајте опцију „--long“). Ако није подешено, за рачунање ширине терминала ће се користити вредност $КОЛОНА, „$ioctl(2)“ ако је доступно, или ће користити 80 знакова ако ништа друго не успе.
POSIXLY_CORRECT
Ако је подешено $POSIXLY_CORRECT“, чак и за ништавну вредност, основна apropos“ претрага ће бити као проширени регуларни израз (-r). До сада, ово је основно понашање.

/usr/share/man/index.(bt|db|dir|pag)
Традиционална остава базе података општег пописа.
/var/cache/man/index.(bt|db|dir|pag)
ФХС сагласна остава базе података општег пописа.
/usr/share/man/.../whatis
Традиционална шта-је текстуална база података.

man(1), whatis(1), mandb(8)

Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).
Colin Watson (cjwatson@debian.org).
2019-01-05 2.8.5