Arch manual pages

ASIN(3) Linux - příručka programátora ASIN(3)

asin - arcus sinus

#include <math.h>

double asin(double x);

Funkce asin() počítá hodnotu arcus sinus čísla x; což je hodnota, jejíž sinus je x. Je-li x mimo interval od -1 do 1, funkce asin() selže a proměnná errno je nastavena.

Funkce asin() vrací arcus sinus v radiánech a její obor hodnot je od -PI/2 do PI/2 včetně.

EDOM
x není z definičního oboru.

SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

acos(3), atan(3), atan2(3), cos(3), sin(3), tan(3)

Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/
5.ledna 1997