Arch manual pages

ATAN(3) Linux - příručka programátora ATAN(3)

atan - funkce arcus tangens

#include <math.h>

double atan(double x);

Funkce atan() počítá arcus tangens čísla x; což je hodnota, jejíž tangens je x.

Funkce atan() vrací arcus tangens v radiánech a její obor hodnot je uzavřený interval od -PI/2 do PI/2.

SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

acos(3), asin(3), atan2(3), cos(3), sin(3), tan(3)

Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/
5.ledna 1997