Arch manual pages

ATAN2(3) Linux - příručka programátora ATAN2(3)

atan2 - arcus tangens dvou proměnných

#include <math.h>

double atan2(double y, double x);

Funkce atan2() počítá arcus tangens dvou proměnných x a y. Výpočet je podobný výpočtu arcus tangens y / x, kromě toho, že znaménka obou argumentů jsou použita pro určení kvadrantu, ve kterém se nachází výsledná hodnota.

Funkce atan2() vrací výsledek v radiánech, který je mezi -PI a PI včetně.

SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

acos(3), asin(3), atan(3), cos(3), sin(3), tan(3)

Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/
5.ledna 1997