Arch manual pages

ATEXIT(3) Linux - příručka programátora ATEXIT(3)

atexit - registruje funkci, která se má vyvolat při ukončení procesu.

#include <stdlib.h>

int atexit(void (* function)(void));

Funkce atexit() zařadí function() do seznamu funkcí, které jsou vyvolány při normálním ukončení programu, ať už funkcí exit(2) nebo návratem z funkce main. Funkce takto registrované jsou volány v obráceném pořadí jejich registrace; nejsou jim poskytnuty žádné argumenty.

Funkce atexit() vrací hodnotu 0, byla-li úspěšná, jinak je vrácena hodnota -1 a globální proměnná errno je nastavena k indikaci chyby.

ENOMEM
Není k dispozici potřebné množství paměti pro přidání funkce.

SVID 3, BSD 4.3, ISO 9899

exit(3), on_exit(3)

Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/
26.prosince 1996 GNU