Arch manual pages

ATOF(3) Linux - příručka programátora ATOF(3)

atof - převádí řetězec na číslo typu double

#include <stdlib.h>

double atof(const char *nptr);

Funkce atof() převádí úvodní část řetězce nptr na číslo typu double. Její chování je stejné jako u funkce

strtod(nptr, (char **)NULL);

kromě toho, že atof() nedetekuje žádné chyby.

Převedené číslo.

SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

atoi(3), atol(3), strtod(3), strtol(3), strtoul(3)

Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/
6.ledna 1997 GNU