Arch manual pages

ATOI(3) Linux - příručka programátora ATOI(3)

atoi - převádí řetězec na číslo typu integer

#include <stdlib.h>

int atoi(const char *nptr);

Funkce atoi() převádí úvodní část řetězce nptr na číslo typu integer. Její chování je totožné s funkcí

strtol(nptr, (char **)NULL, 10);

kromě toho, že atoi() nedetekuje chyby.

Převedená hodnota.

SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

atof(3), atol(3), strtod(3), strtol(3), strtoul(3)

Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/
6.ledna 1997 GNU