Arch manual pages

ATOL(3) Linux - příručka programátora ATOL(3)

atol - převádí řetězec na číslo typu long integer.

#include <stdlib.h>

long atol(const char *nptr);

Funkce atol() převádí úvodní část řetězce nptr na číslo typu long integer. Její chování je přibližně stejné jako u

strtol(nptr, (char **)NULL, 10);

kromě toho, že atol() nedetekuje chyby.

Převedená hodnota.

SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

atof(3), atoi(3), strtod(3), strtol(3), strtoul(3)

Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/
5.ledna 1997 GNU