Arch manual pages

ATRUN(8) Linux - příručka programátora ATRUN(8)

atrun - spouští úlohy, které čekají ve frontě na pozdější provedení

atrun [-l prům_zátěž] [-d]

atrun spouští úlohy vložené do fronty programem at(1). Je to shellový skript obsahující vyvolání /usr/sbin/atd s volbou -s a je poskytnut pro zpětnou kompatibilitu se staršími systémy.

at(1), atd(8).

At byl z většiny napsán Thomasem Koenigem, ig25@rz.uni-karlsruhe.de.
Nov 1996 local