Arch manual pages

BASENAME(1) Uživatelské příkazy BASENAME(1)

basename - vypíše jméno souboru bez cesty a případně bez zadané přípony

basename JMÉNO [PŘÍPONA]
basename VOLBA

Oddělí ze zadaného JMÉNA všechna úvodní jména adresářů. Jestliže je zadána PŘÍPONA, bude také odstraněna.
--help
vypíše tuto nápovědu a skončí
--version
vypíše číslo verze a skončí

basename /usr/bin/sort
Vytiskne "sort".
basename include/stdio.h .h
Vytiskne "stdio".

Napsal David MacKenzie.

Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

dirname(1), readlink(1)

Úplná dokumentace pro basename je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a basename, měl by příkaz

info coreutils 'basename invocation'

zpřístupnit kompletní manuál.

říjen 2008 GNU coreutils 7.0