Arch manual pages

BZDIFF(1) General Commands Manual BZDIFF(1)

bzcmp, bzdiff - porovnávají dva soubory zkomprimované pomocí bzip2

bzcmp [ volby_cmp ] soubor1 [ soubor2 ]
bzdiff [ volby_diff ] soubor1 [ soubor2 ]

Bzcmp a bzdiff jsou používány k volání programu cmp nebo diff na souborech skomprimovaných pomocí bzip2. Všechny volby specifikované při volání bzdiff a bzcmp jsou přeposlány přímo programu cmp nebo diff. Pokud je specifikován pouze jeden porovnávaný soubor, jsou porovnány soubory soubor1 a dekomprimovaný soubor1.bz2. Pokud jsou specifikovány dva porovnávané soubory, jsou dle potřeby dekomprimovány a poslány programu cmp či diff. Návratová hodnota programu cmp či diff je zachována.

cmp(1), diff(1), bzmore(1), bzless(1), bzgrep(1), bzip2(1)

Zprávy od cmp či diff se dovolávají na dočasně dekomprimované soubory místo původních archivů.