Arch manual pages

CALIBRE-CUSTOMIZE(1) calibre CALIBRE-CUSTOMIZE(1)

calibre-customize - calibre-customize

calibre-customize options


Персонализиране на calibre, чрез зареждане на външни приставки (плъгини).

Whenever you pass arguments to calibre-customize that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

--add-plugin, -a
Добавете плъгин чрез определяне на пътя до zip файла, който го съдържа.

--build-plugin, -b
За разработчици на плъгини: Пътят към директорията, където се разработва плъгина. Тази команда автоматично ще архивира плъгина и ще го обнови в calibre

--customize-plugin
Персонализирай плъгин. Определи име за плъгина и персонализираща поредица, разделена със запетайки.

--disable-plugin
Деактивиране на избраната добавка

--enable-plugin
Активиране на избраната добавка

--help, -h
Покажи това помощно съобщение и излез

--list-plugins, -l
Списък на всички инсталирани добавки

--remove-plugin, -r
Премахни персонализирано име на разширението. Няма ефект върху вградените разширения

--version
покажи версия на програмата и излез

Kovid Goyal

Kovid Goyal
ноември 08, 2019 4.3.0