Arch manual pages

CALIBRE-SMTP(1) calibre CALIBRE-SMTP(1)

calibre-smtp - calibre-smtp

calibre-smtp [options] [from to text]


Nosūtīt pastu, izmantojot SMTP protokolu. % prog ir divi režīmi. Programmā norādiet uz režīmu un teksta sastādīšanu un tie tiek izmantoti, lai izveidotu un nosūtītu e-pasta ziņojumu. Filtrēšanas režīms calibre-smtp nolasa pilnu e-pasta ziņu no STDIN un nosūta to.

teksts ir e-pasta ziņojuma pamattekstā. Ja teksts nav norādīts, no STDIN tiek lasīta pilna e-pasta ziņa. No ir sūtītāja e-pasta adrese un kam ir saņēmēja e-pasta adrese. Kad tiek lasīts pilnīgs e-pasts no STDIN, no un uz tiek izmantots vienīgi SMTP protokols, ziņu galvenes netiek modificētas.

Katru reizi, kad jūs nododat argumentus calibre-smtp, kam ir atstarpes, pievienojiet argumentus pēdiņās. Piemēram: "/some path/with spaces"

--fork, -f
Atdalīšana un ziņojuma piegāde fonā. Ja izmantojat šo opciju, jums arī jāizmanto --outbox, lai apstrādātu piegādes kļūmes.

--help, -h
parādīt šo palīdzības paziņojumu un iziet

--localhost, -l
Vietējā hostinga saimniekdatora nosaukums. Izmanto, pieslēdzoties SMTP serverim.

--outbox, -o
Ceļš uz pasta mapi, kur glabāt nesaņemtos e-pasta ziņojumus.

--timeout, -t
Savienojuma noilgums

--verbose, -v
Sniegt vairāk informācijas

--version
parādīt programmas versijas numuru un iziet

Papildiespējas e-pasta sastādīšanai. Neņem vērā, ja teksts nav norādīts
--attachment, -a
E-pastam pievienojamā datne

--subject, -s
E-pasta temats

Opcijas nosūtīt pastu lietojot SMTP pārraides serveri. calibre mēģinās nosūtīt e-pastu tieši, ja nav norādīts --relay.
--cafile
Path to a file of concatenated CA certificates in PEM format, used to verify the server certificate when using TLS. By default, the system CA certificates are used.

--dont-verify-server-certificate
Do not verify the server certificate when connecting using TLS. This used to be the default behavior in calibre versions before 3.27. If you are using a relay with a self-signed or otherwise invalid certificate, you can use this option to restore the pre 3.27 behavior

--encryption-method, -e
Šifrēšanas metode, ko izmantot, veidojot savienojumu ar vietni. Izvēle ir TLS, SSL, un NONE. Noklusējums ir TLS. Brīdinājums: NONE izvēle ir ļoti nedroša

--password, -p
Parole retranslatoram

--port
Savienojums ar pārraides servera portu. Noklusējums ir 465, ja šifrēšanas metode ir SSL un 25, ja citādi.

--relay, -r
Izmantot SMTP retranslācijas serveri, lai nosūtītu pastu.

--username, -u
Lietotāja vārds retranslācijas serverī

Kovid Goyal

Kovid Goyal
novembris 08, 2019 4.3.0