Arch manual pages

CALIBRE(1) calibre CALIBRE(1)

calibre - calibre

calibre [options] [path_to_ebook]


Palaist calibre galveno grafiskā lietotāja saskarni un pēc izvēles pievienot e-grāmatu vietni Path_to_ebook datu bāzei.

Katru reizi, kad jūs nododat argumentus calibre, kam ir atstarpes, pievienojiet argumentus pēdiņās. Piemēram: "/some path/with spaces"

--detach
Atdalīties no kontrolējošā termināla, ja tāds ir (tikai Linux)

--help, -h
parādīt šo palīdzības paziņojumu un iziet

--ignore-plugins
Ignorēt pielāgotus spraudņus, noderīgi, ja jūsu instalētais spraudnis, traucē startēt calibre

--no-update-check
Nemeklēt atjauninājumus

--shutdown-running-calibre, -s
Izsauc darbojošās Calibre procesa, ja tāds pastāv, apturēšanu. Ņemiet vērā - ja notiek darbu izpilde, tie tiks pārtraukti bez paziņojuma, tādēļ lietojiet ar piesardzību.

--start-in-tray
Startējot samazināt uz sistēmas tekni.

--verbose, -v
Ignorēts, nelietojiet. Tikai attiecībā uz mantojuma iemesliem

--version
parādīt programmas versijas numuru un iziet

--with-library
Izmantot bibliotēku, kas atrodas norādītajā ceļā.

Kovid Goyal

Kovid Goyal
novembris 08, 2019 4.3.0