Arch manual pages

CALIBRE(1) calibre CALIBRE(1)

calibre - calibre

calibre [options] [path_to_ebook]


Launch the main calibre Graphical User Interface and optionally add the e-book at path_to_ebook to the database.

Whenever you pass arguments to calibre that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

--detach
Detach from the controlling terminal, if any (Linux only)

--help, -h
show this help message and exit

--ignore-plugins
Ignoră extensiile personalizate. Aceasta este utilă atunci când o extensie instalată împiedică calibre să pornească

--no-update-check
Nu căuta actualizări

--shutdown-running-calibre, -s
Cauzează o instanţă calibre care rulează, dacă există una, să fie oprită. De notat: dacă sunt sarcini care rulează, ele vor fi oprite în mod silenţios, aşadar folosiţi această opţiune cu grijă.

--start-in-tray
Porneşte minimalizat în bara de sistem.

--verbose, -v
Ignored, do not use. Present only for legacy reasons

--version
show program's version number and exit

--with-library
Foloseşte biblioteca aflată la locaţia specificată.

Kovid Goyal

Kovid Goyal
noiembrie 08, 2019 4.3.0