Arch manual pages

CALIBRE(1) calibre CALIBRE(1)

calibre - calibre

calibre [options] [path_to_ebook]


Launch the main calibre Graphical User Interface and optionally add the e-book at path_to_ebook to the database.

Whenever you pass arguments to calibre that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

--detach
Detach from the controlling terminal, if any (Linux only)

--help, -h
zobraziť túto nápovedu a skončiť

--ignore-plugins
Ignorovať užívateľské zásuvné moduly - užitočné ak ste nainštalovali modul, ktorý bráni spusteniu Calibre

--no-update-check
Nekontroluj aktualizácie

--shutdown-running-calibre, -s
Spôsobí, že akákoľvek bežiaca inštancia bude ukončená. Uvedomte si, že ak sa práve spracúvajú úlohy, budú potichu prerušené, takže používajte opatrne.

--start-in-tray
Spustiť program v systémovej lište.

--verbose, -v
Ignored, do not use. Present only for legacy reasons

--version
zobraziť verziu programu a skončiť

--with-library
Použiť knižnicu, ktorá sa nachádza na uvedenej ceste.

Kovid Goyal

Kovid Goyal
novembra 08, 2019 4.3.0