Arch manual pages

CAT(1) Uživatelské příkazy CAT(1)

cat - slučuje soubory a vypisuje je na standartní výstup

cat [VOLBA]... [SOUBOR]...

Směruje SOUBOR(y), nebo standartní vstup na standartní výstup.
-A, --show-all
stejné jako -vET
-b, --number-nonblank
na výstupu číslovat neprázdné řádky
-e
stejné jako -vE
-E, --show-ends
zobrazí $ na konci každého řádku
-n, --number
na výstupu číslovat všechny řádky
-s, --squeeze-blank
na výstupu potlačí opakované prázdné řádky
-t
stejné jako -vT
-T, --show-tabs
zobrazuje tabulátor jako ^I
-u
(ignorováno)
-v, --show-nonprinting
pro netisknutelné znaky kromě tabulátoru a nového řádku používá zápis ^ a M-
--help
vypíše tuto nápovědu a skončí
--version
vypíše číslo verze a skončí

Pokud není zadán SOUBOR, nebo pokud je nastaven na -, je čten standartní vstup.

cat f - g
Vypíše obsah souboru f, pak standartního vstupu a pak souboru g.
CAT
Kopíruje standartní vstup na standartní výstup.

Torbjorn Granlund a Richard M. Stallman.

Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

Úplná dokumentace pro cat je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a cat, měl by příkaz
info coreutils 'cat invocation'

zpřístupnit kompletní manuál.

říjen 2008 GNU coreutils 7.0