Arch manual pages

cdp(1) Audio CD Přehrávač cdp(1)

cdplay -- interaktivní program, který umožňuje ovládání a přehrávání audio CD v textovém módu pod Linuxem.

cdp [ -h | -l | -n | -s ] [play <číslo_stopy>]
cdplay [ -h | -l | -n | -s ] [play <číslo>] [stop] [table] -s : start v tichém módu

-h : pomoc

-n : zamezit autopřehrávání

-l : pomalý start (čeká na zavedení)

play <číslo> : autoplay z <čísla> stopy na CD

stop : zastavit přehrávání CD

table : zobrazit obsah TOC (tabulka obsahu) z databáze

Napište cdp pro spuštění programu. Zapněte NUM LOCK na numerické (keypad) klávesnici. Stiskem DEL na numerické klávesnici se spustí menu s nápovědou. Když cdp přehrává CD, zobrazuje číslo právě přehrávané stopy a celkový uplynulý čas CD i aktuální stopy. Všimněte si, že celkový uplynulý čas CD zahrnuje čas pro stopy datového typu jako doplněk k přehrávatelným stopám.

Použijte cdplay jako neinteraktivní verzi cdp.

cdp je interaktivní program, který umožňuje ovládání a přehrávání audio CD v textovém módu pod Linuxem. Je založen na WorkBone, který se je zase založen na modulech "hardware.c", "database.c" a "struct.c" propracovaného programu X11 CD známého jako WorkMan. cdp zobrazuje databázi CD, generovanou WorkManem. Umožňuje také tyto informace editovat.

cdp očekává zařízení /dev/cdrom. Jestliže toto zařízení nemáte, změňte v adresáři /dev symbolický odkaz 'cdrom' tak, aby ukazovala na zařízení mechaniky CD-ROM. Například jestliže je CD-ROM na zařízení 'mcd0', prověďte následující:

cd /dev

ln -sf mcd0 cdrom

Popřípadě můžete editovat "hardware.c", aby odpovídal vaší cd rom a překompilovat program.

cdp používá numerickou klávesnici jako řídící panel a umožňuje vám přeskakovat stopy, přehrávat, pozastavit(pause), zastavit, a obnovit přehrávání audio CD. Ujistěte se, že máme rozsvícený NUM LOCK když používáte cdp. Grafická šablona je zobrazena, aby vás informovala. Časy přehrávání jsou průběžně obnovovány a zobrazovány.

+numerická klávesnice+

| | | 7 8 9 | | | | 4 5 6 | | | | 1 2 3 | | | | 0 del |

| | +---------------------+

klávesa '9' na keypadu je "přehrávat"
klávesa '8' na keypadu je "pausa/spustit"
klávesa '7' na keypadu je "stop"
klávesa '6' na keypadu je "další"
klávesa '5' na keypadu je "opakovat"
klávesa '4' na keypadu je "předchozí"
klávesa '3' na keypadu je "skok dopředu o 15 sekund"
klávesa '2' na keypadu je "tvrdé přerušení" (zastavení hudby)
klávesa '1' na keypadu je "skok dozadu o 15 sekund "
klávesa '0' na keypadu je "měkký odchod" (muzika pokračuje)
klávesa '.' na keypadu je "nápověda"
klávesa 'enter' edituje současnou stopu
klávesa 'a' edituje jméno interpreta
klávesa 'c' edituje jméno cd (alba)

cdp je je volně šiřitelný software poskytovaný BEZ jakékoliv ZÁRUKY, BA ANI v sobě nezahrnuje záruku obchodní nebo způsobilost pro určité použití. Používáte na vlastní riziko. cdp může být použit jakkoliv po dobu, kdy splňujete podmínky Free Software Foundation GNU General Public License verze 2. Tento software by měl obsahovat kopii GNU General Public License. Kopii této licence můžete získat napsáním na:

Free Software Foundation, Inc.,
675 Mass Ave,
Cambridge, MA 02139, USA.

Je nepravděpodobné, že bych dále vyvíjel cdp. Rozšířil jsem WorkBone 0.1 o podporu WorkMan CD databází. Tento program je další rozšíření WorkBoneII 0.2 o podporu editace CD databáze. Prosím, pošlete mi e-mailem jakékoliv chyby, či možná vylepšení, jež zjistíte. cdp pracuje s mojí Mitsumi FX001D CD-ROM jednotkou, ale spolupráce s jinými jednotkami se může lišit. WorkMan používá běžná volání a funkce. Na rozdíl od WorkBone, cdp používá ncurses ke zobrazování. Jestli se někdo zajímá o jeho portování na další platformy, může mi poslat e-mail.

Užijte si to.

Sariel Har-Peled

sariel@math.tau.ac.il

10.listopad 1995 CD-Play 0.33