Arch manual pages

CHGRP(1) Uživatelské příkazy CHGRP(1)

chgrp - mění skupinu vlastníků

chgrp [VOLBA]... SKUPINA SOUBOR...
chgrp [VOLBA]... --reference=REFERENCNI_SOUBOR SOUBOR...

Změní skupinu každého SOUBORu na SKUPINU. Při použití volby --reference změní skupinu každého SOUBORu podle hodnot pro REFERENCNI_SOUBOR.
-c, --changes
jako verbose, ale vypisuje pouze pokud dochází ke změně
--dereference
změní vlastnictví objektu, na který ukazuje symbolický odkaz, místo změny samotného symbolického odkazu (výchozí chování)
-h, --no-dereference
změní vlastnictví symbolického odkazu (a nikoliv objektu, na který symbolický odkaz ukazuje) (užitečné pouze na systémech, které mohou měnit vlastnictví symbolického odkazu)
--no-preserve-root
zpracuje `/' obvyklým způsobem (výchozí)
--preserve-root
rekurzivní operace nad `/' selže
-f, --silent, --quiet
potlačí většinu chybových hlášení
--reference=REFERENCNI_SOUBOR
použije skupinu REFERENCNIHO_SOUBORu namísto uvádění hodnoty SKUPINA
-R, --recursive
pracuje s adresáři a soubory rekurzivně
-v, --verbose
podrobně vypisuje hlášení o všech zpracovávaných souborech

Následující volby mění způsob, jakým jsou při použití volby -R procházeny adresáře. Pokud je použita více než jedna, platí pouze ta uvedená naposled.

-H
pokud je argument uvedený na příkazové řádce symbolický odkaz na adresář, následuj jej
-L
následuje každý symbolický odkaz na adresář, na který narazí
-P
nebude následovat žádný symbolický odkaz (výchozí)
--help
vypíše tuto nápovědu a skončí
--version
vypíše číslo verze a skončí

chgrp staff /u
Změní skupinu /u na "staff".
chgrp -hR staff /u
Změní skupinu /u a podřízených souborů na "staff".

Napsal David MacKenzie a Jim Meyering.

Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

Úplná dokumentace pro chgrp je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a chgrp, měl by příkaz
info coreutils 'chgrp invocation'

zpřístupnit kompletní manuál.

říjen 2008 GNU coreutils 7.0