Arch manual pages

CKSUM(1) Uživatelské příkazy CKSUM(1)

cksum - kontrolní součet a počet bajtů v souboru

cksum [SOUBOR]...
cksum [VOLBA]

Vypíše kontrolní součet CRC a počty bajtů pro každý SOUBOR.
--help
vypíše tuto nápovědu a skončí
--version
vypíše číslo verze a skončí

Napsal Q. Frank Xia.

Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

Úplná dokumentace pro cksum je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a cksum, měl by příkaz
info coreutils 'cksum invocation'

zpřístupnit kompletní manuál.

říjen 2008 GNU coreutils 7.0