Arch manual pages

wammu-configure(1) General Commands Manual wammu-configure(1)

wammu-configurator - programma om Gammu te configureren (wordt door Wammu gebruikt)

wammu-configure [opties]

Deze pagina beschrijft het wammu-configure programma. Dit programma is de grafische configuratie voor gammu.

Deze programma's volgen de gebruikelijke GNU commando syntax, waarbij lange opties beginnen met twee streepjes ('--') en korte met één ('-'). Een overzicht van de opties wordt hieronder gegeven.
-h, --help
Geef een overzicht van de opties.
-v, --version
Toon programmaversie.
-l, --local-locales
Gebruikt lokalisatie uit de huidige map in plaats van de systeeminstelling. Dit is vooral nuttig voor ontwikkelen of testen van niet normaal geïnstalleerde tar archief versies.

This program is licensed under GNU/GPL version 3 or later.

There are definitely many bugs, reporting to author is welcome. Please include some useful information when sending bug reports (eg. exception you received and debug output). Please submit your reports to <https://github.com/gammu/wammu/issues/>.

Meer informatie is beschikbaar op de website van het programma: <https://wammu.eu/>.

gammu(1)

wammu(1)

Michal Cihar <michal@cihar.com>

Copyright © 2003 - 2008 Michal Cihar <michal@cihar.com>
24-01-2005 Mobiele telefoon beheer configuratie