Arch manual pages

wammu(1) General Commands Manual wammu(1)

wammu - program pro správu záznamů ve vašem mobilním telefonu

wammu [parametry]

Tato manuálová stránka popisuje program wammu. Tento program je grafické uživatelské rozhraní pro Gammu.

Tento program přijímá parametry podobně jako mnoho dalších GNU programů, kde jsou dlouhé parametry uvozeny dvěmi pomlčkami (`-'). Popis parametrů následuje dále.
-h, --help
Zobrazí přehled voleb.
-v, --version
Zobrazí verzi programu.
-l, --local-locales
Použít překlady z aktuálního adresáže místo systémových. Toto je užitečné hlavně při testování nebo při spouštění bez instalace.
-i, --info
Zobrazí informace o připojení k telefonu a pokusí se k němu připojit a zobrazit základní informace o něm. Tento parametr nepoužívá GUI.
-d, --debug
Zapne vypisování ladicích informací na standardní chybový výstup. Funguje jak s GUI tak s --info.

Program je vydán pod GNU/GPL verze 3 nebo novější.

V programu je určitě mnoho chyb a pokud je nahlásite, budeme rádi. Prosím nezapomeňte do hlášení napsat důležité informace (jako třeba jakou chybu jste dostali, případně připojit ladicí výstup). Chyby můžete zadávat na <https://github.com/gammu/wammu/issues/>.

Více informací naleznete na stránkách programu: <https://cs.wammu.eu/>.

gammu(1)

wammu-configure(1)

Michal Čihař <michal@cihar.com>

Copyright © 2003 - 2008 Michal Čihař <michal@cihar.com>
2005-01-24 Správce mobilního telefonu