Arch manual pages

wammu(1) General Commands Manual wammu(1)

wammu - et program til håndtering af poster på din mobiltelefon

wammu [tilvalg]

Denne manualside forklarer programmet wammu. Dette program er en grafisk grænseflade til gammu.

Disse programmer følger den sædvanlige kommandolinje-syntaks for GNU, hvor lange tilvalg starter med to bindestreger (`-'). En opsummering af tilvalgene følger nedenfor.
-h, --help
Vis opsummering af tilvalgene.
-v, --version
Vis version af programmet.
-l, --local-locales
Anvende lokalitet fra nuværende katalog frem for systemets. Dette er ofte nyttigt til udvikling, eller når der køres fra et ikke udpakket tar-arkiv uden installation.
-i, --info
Udskriver indstillinger for forbindelse og forsøger at tilslutte telefonen, samt vise grundlæggende informationer om den. Der gøres ikke brug at grafisk brugerflade.
-d, --debug
Aktiverer udskrift af fejlsøgningsinformation til stderr. Fungerer både for grafisk brugerflade og --info.

This program is licensed under GNU/GPL version 3 or later.

There are definitely many bugs, reporting to author is welcome. Please include some useful information when sending bug reports (eg. exception you received and debug output). Please submit your reports to <https://github.com/gammu/wammu/issues/>.

Mere information er tilgængelig på programmets netsted: <http://wammu.eu/>.

gammu(1)

wammu-configure(1)

Michal Cihar <michal@cihar.com>

Ophavsret © 2003 - 2008 Michal Cihar <michal@cihar.com>
24-01-2005 Mobiltelefon-håndtering