Arch manual pages

wammu(1) General Commands Manual wammu(1)

wammu - programm sissekannete haldamiseks su mobiiltelefonis

wammu [parameetrid]

See käsiraamatu lehekülg kirjeldab programmi wammu. See programm on graafiline liides gammule.

Need programmid kasutavad tavalist GNU käsurea süntaksit, milled pikad parameetrid algavad kahe kriipsuga ('-'). Kokkuvõte parameetritest on toodud allpool.
-h, --help
Kuva parameetrite loetelu.
-v, --version
Kuva programmi versioon.
-l, --local-locales
Kasuta süsteemsete lokaatide asemel kohalikus kataloogis olevaid. See on tavaliselt vajalik arendamisel või siis, kui programm käivitati lahtipakitud TAR arhiivist paigaldust läbiviimata.
-i, --info
Kuvab ühenduse seaded, proovib ühenduda telefoniga ja kuvab telefoni üldinformatsiooni. Graafilist liidest ei kasutata.
-d, --debug
Lubab silumisinformatsiooni väljastamise voogu stderr. Töötab nii graafilise liidesega kui ka --info'ga.

See programm on litsenseeritud vastavalt GNU/GPL versiooni 3 või uuema tingimustel.

Programmis on kindlasti palju vigu ning nende raporteerimine autorile on teretulnud. Palun lisa vearaportile kasulikku informatsiooni (nt. erind ja silumisväljund). Palun saada raportid aadressil <https://github.com/gammu/wammu/issues/>.

Täiendavat informatsiooni leiad programmi veebilehelt: <http://wammu.eu/>.

gammu(1)

wammu-configure(1)

Michal Cihar <michal@cihar.com>

Autoriõigus © 2003 - 2008 Michal Cihar <michal@cihar.com>
24.01.2005 Mobiiltelefoni haldur