Arch manual pages

wammu(1) General Commands Manual wammu(1)

wammu - programma om gegevens op je mobiele telefoon te beheren

wammu [opties]

Deze pagina beschrijft het wammu programma. Dit programma is de grafische interface voor gammu.

Deze programma's volgen de gebruikelijke GNU commando syntax, waarbij lange opties beginnen met twee streepjes ('--') en korte met één ('-'). Een overzicht van de opties wordt hieronder gegeven.
-h, --help
Geef een overzicht van de opties.
-v, --version
Toon programmaversie.
-l, --local-locales
Gebruikt lokalisatie uit de huidige map in plaats van de systeeminstelling. Dit is vooral nuttig voor ontwikkelen of testen van niet normaal geïnstalleerde tar archief versies.
-i, --info
Drukt de verbindingsinstellingen af en probeert met de telefoon te verbinden om wat elementaire gegevens te tonen. Maakt geen gebruik van de grafische interface.
-d, --debug
Drukt extra foutinformatie af op stderr. Werkt zowel voor grafische interface als voor de --info optie.

This program is licensed under GNU/GPL version 3 or later.

There are definitely many bugs, reporting to author is welcome. Please include some useful information when sending bug reports (eg. exception you received and debug output). Please submit your reports to <https://github.com/gammu/wammu/issues/>.

Meer informatie is beschikbaar op de website van het programma: <https://wammu.eu/>.

gammu(1)

wammu-configure(1)

Michal Cihar <michal@cihar.com>

Copyright © 2003 - 2008 Michal Cihar <michal@cihar.com>
24-01-2005 Mobiele telefoon beheer