Arch manual pages

CONSOLE(4) Linux - příručka programátora CONSOLE(4)

console - konzola a virtuální konzoly

Linux může mít až 63 virtuálních konzol (znakových speciálních souborů s hlavním číslem 4 a vedlejším 1 až 63), které se obvykle jmenují /dev/ttyn kde 1 ≤ n ≤ 63. Současná konzola je také adresována jako /dev/console nebo /dev/tty0 s hlavním číslem 4 a vedlejším 0. Speciální soubory /dev/* jsou obvykle vytvářeny skriptem MAKEDEV, nebo použitím příkazu mknod(1). Obvykle mají přístupová práva 0622 a jejich vlastníkem je root.tty.

Ve verzích jádra před 1.1.54 byl počet virtuálních konzol přímo v jádře (v tty.h: #define NR_CONSOLES 8) a mohl být změněn editorem a poté rekompilací jádra. Od verze 1.1.54 jsou virtuální konzoly vytvářeny dynamicky v případě jejich potřeby.

Obvyklé způsoby spuštění procesu na konzole jsou: (a) řekneme programu init(8) (v inittab(5)), aby spustil mingetty(8) (nebo agetty(8)) na konzole; (b) řekneme utilitě openvt(1), aby spustila proces na konzole; (c) spustíme X-Window Systém — najde první nepoužitou konzolu a svůj výstup na ní zobrazí. (Existuje také starobylý doshell(8).)

Obvyklé způsoby přepínání kláves jsou: (a) klávesy Alt+Fn nebo Ctrl+Alt+Fn k přepnutí na konzolu n; AltGr+Fn pro přepnutí na konzolu n+12 [Alt znamená levý Alt a AltGr pravý]; (b) klávesy Alt+šipka_doprava nebo Alt+šipka_doleva slouží k cyklickému přepínání mezi konzolami, které jsou alokovány. (c) použít program chvt(1). (Mapování klávesnice je nastavitelné uživatelem, viz loadkeys(1); uvedené kombinace kláves jsou standardní.)

Příkaz deallocvt(1) (dříve disalloc) uvolní paměť, kterou zabírají obrazovkové buffery konzol, které nemají žádný asociovaný proces.

Virtuální konzoly se mohou nacházet v mnoha různých stavech. Doufám, že se mi je podaří někdy zdokumentovat. Nejpodstatnějším faktem je, že konzoly simulují terminály vt100. Zejména např. reset konzole se provede vytištěním znaků ESC c. Všechny escape sekvence se nacházejí v console_codes(4).

/dev/console
/dev/tty*

chvt(1), deallocvt(1), loadkeys(1), mknod(1), openvt(1), console_codes(4), console_ioctl(4), tty(4), ttyS(4), charsets(7), agetty(8), init(8), mapscrn(8), mingetty(8), resizecons(8), setfont(8)

Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages. Popis projektu a informace o hlášení chyb najdete na http://www.kernel.org/doc/man-pages/.
1994-10-31 Linux