Arch manual pages

COS(3) Linux - příručka programátora COS(3)

cos - funkce cosinus

#include <math.h>

double cos(double x);

Funkce cos() vrací cosinus čísla x, kde x je hodnota v radiánech.

Oborem hodnot funkce cos() je uzavřený interval od -1 do 1.

SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

acos(3), asin(3), atan(3), atan2(3), sin(3), tan(3)

Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/
5.ledna 1997