Arch manual pages

DF(1) Uživatelské příkazy DF(1)

df - vypisuje využití místa na disku

df [VOLBA]... [SOUBOR]...

Tato manuálová stránka popisuje GNU verzi příkazu df. df zobrazí velikost využitého a volného místa na souborových systémech, na kterých jsou soubory zadaných jmen. Pokud není zadán žádný argument, zobrazí využité a volné místo na všech právě připojených souborových systémech. Výstup je implicitně v 1024 bajtových blocích. Pokud je nastavena proměnná prostředí POSIXLY_CORRECT, budou použity 512 bajtové bloky.

Pokud je argument jméno speciálního blokového zařízení, na kterém je připojený (namountovaný) souborový systém, příkaz df vypíše údaje o tomto souborovém systému místo informací o souborovém systému, na kterém je příslušný speciální soubor (což je vždycky kořenový souborový systém). Tato verze df nedokáže zobrazit volné místo na nepřipojeném souborovém systému, protože na většině systémů je tato operace nepřenositelná a závislá na detailních znalostech struktur souborových systémů.

Zobrazí informace o souborovém systému na kterém je každý zadaný SOUBOR, nebo o všech souborových systémech (výchozí).

Argumenty povinné pro dlouhé volby jsou pro krátké volby také povinné.

-a, --all
Do výpisu budou zahrnuty i souborové systémy, které mají 0 bloků a jsou implicitně vynechávány.
-B, --block-size=n
Pro velikosti použije bloky o n bajtech.
--total
Na konec vypíše souhrn.
-h, --human-readable
vypisuje velikosti v lidmi čitelném formátu (například 1K 234M 2G)
-H, --si
podobné, ale používá násobky 1000, ne 1024
-i, --inodes
Místo informací o využití místa vypíše informace o využití i-uzlů.
-k
jako --block-size=1K
-l, --local
Omezí výstup pouze na lokální souborové systémy.
--no-sync
Nepoužije systémové volání sync před získáním dat o využití místa (výchozí)
-P, --portability
Výpis bude ve formátu podle specifikace POSIX
--sync
Použije systémové volání sync před získáním jakýchkoliv dat o využití místa.
-t, --type=TYP
mezí výpis na souborové systémy určeného TYPu
-T, --print-type
Budou vypsány i typy jednotlivých souborových systémů
-x, --exclude-type=TYP
souborové systémy zadaného TYPu budou vynechány
-v
(ignorováno)
--help
vypíše tuto nápovědu a skončí
--version
vypíše číslo verze a skončí

VELIKOST může být (nebo může být celé číslo volitelně následované) jedním z následujících: kB 1000, K 1024, MB 1000*1000, M 1024*1024, atd. pro G, T, P, E, Z, Y.

Napsal Torbjorn Granlund, David MacKenzie a Paul Eggert.

Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

Úplná dokumentace pro df je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a df, měl by příkaz
info coreutils 'df invocation'

zpřístupnit kompletní manuál.

říjen 2008 GNU coreutils 7.0