Arch manual pages

DIRNAME(1) Uživatelské příkazy DIRNAME(1)

dirname - odtrhne ne-adresářovou část jména souboru

dirname JMÉNO
dirname VOLBA

Vypíše JMÉNO kromě poslední části oddělené lomítkem. Pokud JMÉNO neobsahuje žádné lomítko, vypíše `.' (aktuální adresář).
--help
vypíše tuto nápovědu a skončí
--version
vypíše číslo verze a skončí

dirname /usr/bin/sort
Vypíše "/usr/bin".
dirname stdio.h
Vypíše ".".

Napsal David MacKenzie a Jim Meyering.

Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

basename(1), readlink(1)

Úplná dokumentace pro dirname je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a dirname, měl by příkaz

info coreutils 'dirname invocation'

zpřístupnit kompletní manuál.

říjen 2008 GNU coreutils 7.0