Arch manual pages

DIV(3) Linux - příručka programátora DIV(3)

div - počítá podíl a zbytek při celočíselném dělení

#include <stdlib.h>

div_t div(int numer, int denom);

Funkce div() počítá hodnotu numer/denom a vrací podíl a zbytek ve struktuře div_t, která obsahuje dvě celočíselné složky quot a rem, kde quot obsahuje podíl a rem obsahuje zbytek.

Struktura div_t .

SVID 3, BSD 4.3, ISO 9899

ldiv(3)

Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/
5.ledna 1997