Arch manual pages

DVIPDF(1) Ghostscript DVIPDF(1)

dvipdf - Převede soubor z formátu TeX DVI na PDF za použití programů ghostscript a dvips

dvipdf [ volby ] vstup.dvi [ výstup.pdf ] ...

Tento skript vyvolá program dvips(1) s volbou -q a jeho výstup pošle přes rouru do programu gs(1) s následujícími parametry:


-q -dNOPAUSE -dBATCH -sDEVICE=pdfwrite


a také s -sOutputFile a s argumenty zadanými na příkazové řádce.

gs(1), dvips(1)

Tento dokument byl naposledy revidován pro Ghostscript verze 8.16.

artofcode LLC a Artifex Software, bug-gs at ghostscript.com, jsou hlavními udržovateli programu Ghostscript. Tuto manuálovou stránku napsal George Ferguson.
9. květen 2005 8.16