Arch manual pages

EBOOK-CONVERT(1) calibre EBOOK-CONVERT(1)

ebook-convert - ebook-convert

ebook-convert input_file output_file [options]


Convert an e-book from one format to another.

input_file is the input and output_file is the output. Both must be specified as the first two arguments to the command.

The output e-book format is guessed from the file extension of output_file. output_file can also be of the special format .EXT where EXT is the output file extension. In this case, the name of the output file is derived from the name of the input file. Note that the filenames must not start with a hyphen. Finally, if output_file has no extension, then it is treated as a directory and an "open e-book" (OEB) consisting of HTML files is written to that directory. These files are the files that would normally have been passed to the output plugin.

After specifying the input and output file you can customize the conversion by specifying various options. The available options depend on the input and output file types. To get help on them specify the input and output file and then use the -h option.

For full documentation of the conversion system see conversion

Whenever you pass arguments to ebook-convert that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

The options and default values for the options change depending on both the input and output formats, so you should always check with:

ebook-convert myfile.input_format myfile.output_format -hBelow are the options that are common to all conversion, followed by the options specific to every input and output format.

  • УЛАЗНЕ МОГУЋНОСТИ
  • ИЗЛАЗНЕ МОГУЋНОСТИ
  • LOOK AND FEEL
  • HEURISTIC PROCESSING
  • SEARCH AND REPLACE
  • STRUCTURE DETECTION
  • TABLE OF CONTENTS
  • METADATA
  • DEBUG

--help, -h
прикажи ову поруку помоћи па изађи

--input-profile
Изаберите улазни профил. Улазни профил даје инфромације систему за претварање о томе како да интерпретира различите информације у улазном документу. На пример, дужине које зависе од резолуције (т.ј. дужине у пикселима). Могући избори су:cybookg3, cybook_opus, default, hanlinv3, hanlinv5, illiad, irexdr1000, irexdr800, kindle, msreader, mobipocket, nook, sony, sony300, sony900

--list-recipes
List builtin recipe names. You can create an e-book from a builtin recipe like this: ebook-convert "Recipe Name.recipe" output.epub

--output-profile
Specify the output profile. The output profile tells the conversion system how to optimize the created document for the specified device (such as by resizing images for the device screen size). In some cases, an output profile can be used to optimize the output for a particular device, but this is rarely necessary. Choices are:cybookg3, cybook_opus, default, generic_eink, generic_eink_hd, generic_eink_large, hanlinv3, hanlinv5, illiad, ipad, ipad3, irexdr1000, irexdr800, jetbook5, kindle, kindle_dx, kindle_fire, kindle_oasis, kindle_pw, kindle_pw3, kindle_voyage, kobo, msreader, mobipocket, nook, nook_color, nook_hd_plus, pocketbook_900, pocketbook_pro_912, galaxy, sony, sony300, sony900, sony-landscape, sonyt3, tablet

--version
прикажи број верзије програма и изађи

Могућности које контролишу обраду улазне mobi датотеке
--input-encoding
Одредите кодни распоред улазног документа. Ако је подешено ова могућност ће заменити све кодне распореде означене у самом документу. Ово је посебно корисно за документе који у себи не садрже ниједан кодни распоред, или у којима су назнаке кодног распореда неисправне

Подешавања која контролишу резултат обраде epub
--dont-split-on-page-breaks
Turn off splitting at page breaks. Normally, input files are automatically split at every page break into two files. This gives an output e-book that can be parsed faster and with less resources. However, splitting is slow and if your source file contains a very large number of page breaks, you should turn off splitting on page breaks.

--epub-flatten
Ово подешавање је потребно само ако намеравате да користите EPUB формат с FBReaderJ. Ово ће "изравнати" датотеке система у EPUBu и поставити све датотеке на највиши ниво хијерархије.

--epub-inline-toc
Insert an inline Table of Contents that will appear as part of the main book content.

--epub-toc-at-end
Put the inserted inline Table of Contents at the end of the book instead of the start.

--epub-version
The version of the EPUB file to generate. EPUB 2 is the most widely compatible, only use EPUB 3 if you know you actually need it.

--extract-to
Extract the contents of the generated EPUB file to the specified directory. The contents of the directory are first deleted, so be careful.

--flow-size
Split all HTML files larger than this size (in KB). This is necessary as most EPUB readers cannot handle large file sizes. The default of 260KB is the size required for Adobe Digital Editions. Set to 0 to disable size based splitting.

--no-default-epub-cover
Обично, ако улазна датотека нема насловну страну, а ви нисте дефинисали своју, биће направљена подразумевана насловна страна која садржи наслов, ауторе, итд. Ова могућност онемогућава прављење подразумеване насловне стране.

--no-svg-cover
Не користи SVG формат за корице књиге. Користите ову могућност ако ће ваша EPUB књига бити коришћена на уређају који не подржава SVG формат, као што је iPhone, или JetBook Lite. Без коришћења ове могућности овакви уређаји ће уместо корица приказати празну страну.

--preserve-cover-aspect-ratio
Када се користи SVG корице ова могућност ће му променити величину сразмерно расположивој величини екрана, чувајући оригиналне размере (однос ширине и висине). Ово значи да ће се можда појавити белине у врху, или на дну стране, али слика неће бити изобличена. Без ове могућности слика може бити делимично изобличена, али неће бити белина по ивицама.

--pretty-print
Ако је изабрано, додатак ће покушати да направи што читљивији излаз за корисника. Ово не мора да има утицај на све изабране додатке.

--toc-title
Наслов за аутоматски направљен садржај.

Подешавања која контролишу изглед резултата обраде
--asciiize
Transliterate unicode characters to an ASCII representation. Use with care because this will replace unicode characters with ASCII. For instance it will replace "Михаил Горбачёв" with "Mikhail Gorbachiov". Also, note that in cases where there are multiple representations of a character (characters shared by Chinese and Japanese for instance) the representation based on the current calibre interface language will be used.

--base-font-size
The base font size in pts. All font sizes in the produced book will be rescaled based on this size. By choosing a larger size you can make the fonts in the output bigger and vice versa. By default, when the value is zero, the base font size is chosen based on the output profile you chose.

--change-justification
Промени поравнање текста. Вредност "Лево" преводи сав и лево и десно поравнат текст у лево поравнат (тј. непоравнат). Вредност "Поравнај" преводи сав непоравнат текст у текст поравнат и лево и десно. Вредност "Изворно" не мења поравнање. Обратите пажњу да само неки формати подржавају поравнање текста.

--disable-font-rescaling
Онемогући било какву промену величине слова.

--embed-all-fonts
Embed every font that is referenced in the input document but not already embedded. This will search your system for the fonts, and if found, they will be embedded. Embedding will only work if the format you are converting to supports embedded fonts, such as EPUB, AZW3, DOCX or PDF. Please ensure that you have the proper license for embedding the fonts used in this document.

--embed-font-family
Embed the specified font family into the book. This specifies the "base" font used for the book. If the input document specifies its own fonts, they may override this base font. You can use the filter style information option to remove fonts from the input document. Note that font embedding only works with some output formats, principally EPUB, AZW3 and DOCX.

--expand-css
By default, calibre will use the shorthand form for various CSS properties such as margin, padding, border, etc. This option will cause it to use the full expanded form instead. Note that CSS is always expanded when generating EPUB files with the output profile set to one of the Nook profiles as the Nook cannot handle shorthand CSS.

--extra-css
Путања до датотеке са CSS описом, или сам CSS опис. Овај CSS опис ће бити додат у стилска правила која се већ налазе у изворној датотеци те се стога може користити и да их промени.

--filter-css
A comma separated list of CSS properties that will be removed from all CSS style rules. This is useful if the presence of some style information prevents it from being overridden on your device. For example: font-family,color,margin-left,margin-right

--font-size-mapping
Веза између назива типова слова у CSS опису и величине слова у штампарским тачкама . На пример, 12,12,14,16,18,20,22,24. Ово повезује величине слова од xx-small до xx-large, где се ова последња величина користи за највећа слова. Алгоритам за промену величине слова користи ове величине да би претварање учинио што "паметнијом". Подразумевана веза је она наведена у изабраном излазном профилу.

--insert-blank-line
Убаци празан ред између пасуса. Не ради ако улазна датотека не користи пасусе (одреднице <p>, или <div>ознаке).

--insert-blank-line-size
Подесите висину уметнутих празних редова (у еm). Висина линија између пасуса биће двоструко већа од вредности подешене овде.

--keep-ligatures
Сачувај лигатуре у улазном документу. Лигатура је посебан начин за приказивање парова слова као што су ff, fi, fl, итд. Већина читача не подржава лигатуре у подразумеваној врсти слова и мало је вероватно да ће их исправно приказати. У подразумеваном стању calibre ће претворити лигатуре у парове обичних слова. Ова могућност ће их сачувати непромењене.

--line-height
Висина реда у штампарским тачкама. Контролише размак између редова. Односи се само на елементе који не задају сопствену висину реда. У већини случајева подешавање минималне висине реда је много корисније. Подразумева се да неће бити измене висине реда.

--linearize-tables
Неки лоше створени документи користе табеле да би одредили изглед текста на страни. После претварања оваквих докумената текст често излази ван граница стране, а могући су и други визуелни проблеми. Избором ове могућности садржина табела ће бити представљена линеарно како би се избегли горе наведени проблеми.

--margin-bottom
Set the bottom margin in pts. Default is 5.0. Setting this to less than zero will cause no margin to be set (the margin setting in the original document will be preserved). Note: Page oriented formats such as PDF and DOCX have their own margin settings that take precedence.

--margin-left
Set the left margin in pts. Default is 5.0. Setting this to less than zero will cause no margin to be set (the margin setting in the original document will be preserved). Note: Page oriented formats such as PDF and DOCX have their own margin settings that take precedence.

--margin-right
Set the right margin in pts. Default is 5.0. Setting this to less than zero will cause no margin to be set (the margin setting in the original document will be preserved). Note: Page oriented formats such as PDF and DOCX have their own margin settings that take precedence.

--margin-top
Set the top margin in pts. Default is 5.0. Setting this to less than zero will cause no margin to be set (the margin setting in the original document will be preserved). Note: Page oriented formats such as PDF and DOCX have their own margin settings that take precedence.

--minimum-line-height
Минимална висина реда, дата као проценат од израчунате величине слова. calibre ће обезбедити да сваки елемент има најмање оволику висину реда, без обзира на то шта је наведено у улазном документу. Поставите на нулу да бисте онемогућили. Користите ово подешавање пре него да поставите апсолутну висину реда, уколико не знате тачно шта радите. На пример, двоструку висину ћете постићи ако овде наведете 240.

--remove-paragraph-spacing
Уклони додатни размак између пасуса. Такође увуци све пасусе за 1.5em. Уклањање размака неће радити ако улазна датотека не користи пасусе (одреднице <p>, или <div>ознаке).

--remove-paragraph-spacing-indent-size
When calibre removes blank lines between paragraphs, it automatically sets a paragraph indent, to ensure that paragraphs can be easily distinguished. This option controls the width of that indent (in em). If you set this value negative, then the indent specified in the input document is used, that is, calibre does not change the indentation.

--smarten-punctuation
Convert plain quotes, dashes and ellipsis to their typographically correct equivalents. For details, see https://daringfireball.net/projects/smartypants

--subset-embedded-fonts
Subset all embedded fonts. Every embedded font is reduced to contain only the glyphs used in this document. This decreases the size of the font files. Useful if you are embedding a particularly large font with lots of unused glyphs.

--transform-css-rules
Path to a file containing rules to transform the CSS styles in this book. The easiest way to create such a file is to use the wizard for creating rules in the calibre GUI. Access it in the "Look & feel->Transform styles" section of the conversion dialog. Once you create the rules, you can use the "Export" button to save them to a file.

--unsmarten-punctuation
Convert fancy quotes, dashes and ellipsis to their plain equivalents.

Modify the document text and structure using common patterns. Disabled by default. Use --enable-heuristics to enable. Individual actions can be disabled with the --disable-* options.
--disable-dehyphenate
Analyze hyphenated words throughout the document. The document itself is used as a dictionary to determine whether hyphens should be retained or removed.

--disable-delete-blank-paragraphs
Уклони празне пасусе из документа ако се налазе између сваког другог пасуса.

--disable-fix-indents
Укључи увлачење сачињено од вишеструких размака у CSS увлачење.

--disable-format-scene-breaks
Left aligned scene break markers are center aligned. Replace soft scene breaks that use multiple blank lines with horizontal rules.

--disable-italicize-common-cases
Тражи уобичајене речи и шаблоне које означавају искошено и претвори их у искошено.

--disable-markup-chapter-headings
Откриј неформатиране наслове поглавља и поднаслове. Промени их у h1 и h2 ознаке. Ова могућност неће направити садржај, осим ако се користи заједно с избором за откривање структуре документа.

--disable-renumber-headings
Looks for occurrences of sequential <h1> or <h2> tags. The tags are renumbered to prevent splitting in the middle of chapter headings.

--disable-unwrap-lines
Спој редове користећи интерпункцију и друге трагове обликовања.

--enable-heuristics
Омогући хеуристичку обраду. Ова могућност мора бити укључена да би била извршена хеуристичка обрада.

--html-unwrap-factor
Размера коришћена за одређивање места на коме ће бити поништен прелом реда. Дозвољене вредности су разломљени бројеви од 0 до 1. Подразумевана вредност је 0,4, одмах испод линије средње дужине. Ако само неколико редова у документу треба да буде спојено, ову вредност треба смањити.

--replace-scene-breaks
Replace scene breaks with the specified text. By default, the text from the input document is used.

Измени текст и структуру документа употребом корисничких шаблона
--search-replace
Path to a file containing search and replace regular expressions. The file must contain alternating lines of regular expression followed by replacement pattern (which can be an empty line). The regular expression must be in the Python regex syntax and the file must be UTF-8 encoded.

--sr1-replace
Замена да промените текст нађен sr1-претрагом

--sr1-search
Search pattern (regular expression) to be replaced with sr1-replace.

--sr2-replace
Замена да промените текст нађен sr2-претрагом

--sr2-search
Search pattern (regular expression) to be replaced with sr2-replace.

--sr3-replace
Замена да промените текст нађен sr3-претрагом

--sr3-search
Search pattern (regular expression) to be replaced with sr3-replace.

Контрола аутоматског одређивања структуре документа.
--chapter
An XPath expression to detect chapter titles. The default is to consider <h1> or <h2> tags that contain the words "chapter", "book", "section", "prologue", "epilogue" or "part" as chapter titles as well as any tags that have class="chapter". The expression used must evaluate to a list of elements. To disable chapter detection, use the expression "/". See the XPath Tutorial in the calibre User Manual for further help on using this feature.

--chapter-mark
Наведите како ће се означити откривена поглавља. Навођење "pagebreak" доводи до додавања знака за нови ред пре сваког поглавља. Вредност "rule" додаје хоризонталну линију. Вредност "none" искључује посебно означавање поглавља, а вредност "both" додаје и нови ред и водоравну линију.

--disable-remove-fake-margins
Some documents specify page margins by specifying a left and right margin on each individual paragraph. calibre will try to detect and remove these margins. Sometimes, this can cause the removal of margins that should not have been removed. In this case you can disable the removal.

--insert-metadata
Insert the book metadata at the start of the book. This is useful if your e-book reader does not support displaying/searching metadata directly.

--page-breaks-before
An XPath expression. Page breaks are inserted before the specified elements. To disable use the expression: /

--prefer-metadata-cover
Користи насловну страну из улазне датотеке уместо посебно наведене.

--remove-first-image
Remove the first image from the input e-book. Useful if the input document has a cover image that is not identified as a cover. In this case, if you set a cover in calibre, the output document will end up with two cover images if you do not specify this option.

--start-reading-at
An XPath expression to detect the location in the document at which to start reading. Some e-book reading programs (most prominently the Kindle) use this location as the position at which to open the book. See the XPath tutorial in the calibre User Manual for further help using this feature.

Надзор аутоматског прављења Садржаја. Подразумева се да ће, ако улазна датотека већ има Садржај, он ће бити коришћен уместо аутоматског.
--duplicate-links-in-toc
When creating a TOC from links in the input document, allow duplicate entries, i.e. allow more than one entry with the same text, provided that they point to a different location.

--level1-toc
XPath expression that specifies all tags that should be added to the Table of Contents at level one. If this is specified, it takes precedence over other forms of auto-detection. See the XPath Tutorial in the calibre User Manual for examples.

--level2-toc
XPath expression that specifies all tags that should be added to the Table of Contents at level two. Each entry is added under the previous level one entry. See the XPath Tutorial in the calibre User Manual for examples.

--level3-toc
XPath expression that specifies all tags that should be added to the Table of Contents at level three. Each entry is added under the previous level two entry. See the XPath Tutorial in the calibre User Manual for examples.

--max-toc-links
Највећи број одредница које ће бити додате у садржај. Постави на 0 да онемогућиш ову могућност. Подразумева се: 50. Одреднице се додају у садржај само ако је број откривених поглавља мањи од задатог.

--no-chapters-in-toc
Немој додавати аутоматски откривена поглавља у садржају.

--toc-filter
Искључи одреднице из садржаја ако њихови наслови одговарају задатом регуларном изразу. Биће уклоњене све такве одреднице, као и оне које су испод њих у хијерархији.

--toc-threshold
Ако се открије мање од овог броја поглавља, она ће бити додата у садржај. Подразумева се: 6

--use-auto-toc
Обично, ако улазна датотека већ има садржај, он ће бити коришћен уместо аутоматски направљеног. Избором ове могућности можете да учините да се увек користи аутоматски направљен садржај.

Подешавања за уписивање метаподатака у излазној датотеци
--author-sort
Израз који ће бити коришћен за разврставање по имену аутора.

--authors
Постави имена аутора. Ако их има више, треба да буду раздвојена зарезима.

--book-producer
Наведи продуцента књиге.

--comments
Set the e-book description.

--cover
Израз који ће бити коришћен за разврставање по имену аутора. За насловну страну користи неведену датотеку, или УРЛ

--isbn
Наведи ISBN број књиге.

--language
Наведи језик

--pubdate
Set the publication date (assumed to be in the local timezone, unless the timezone is explicitly specified)

--publisher
Set the e-book publisher.

--rating
Наведи оцену. Треба да буде бројчана, између 1 и 5.

--read-metadata-from-opf, --from-opf, -m
Прочитај метаподатке из наведене OPF датотеке. Метаподаци прочитани из ове датотеке имају предност над свим метаподацима у изворној датотеци.

--series
Set the series this e-book belongs to.

--series-index
Наведи број књиге у овој серији.

--tags
Изабери етикете за књигу. Листа раздвојена зарезима.

--timestamp
Set the book timestamp (no longer used anywhere)

--title
Постави наслов.

--title-sort
Верзија наслова који ће се користити за разврставање

Подешавања која помажу да исправите грешке при претварању
--debug-pipeline, -d
Сачувај излаз различитих корака претварања у наведени директоријум. Корисно ако нисте сигурни у ком кораку је дошло до грешке у претварању.

--verbose, -v
Level of verbosity. Specify multiple times for greater verbosity. Specifying it twice will result in full verbosity, once medium verbosity and zero times least verbosity.

Kovid Goyal

Kovid Goyal
новембар 08, 2019 4.3.0