Arch manual pages

EBOOK-EDIT(1) calibre EBOOK-EDIT(1)

ebook-edit - ebook-edit

ebook-edit [opts] [path_to_ebook] [name_of_file_inside_book ...]


Calibre grāmatu rīks uzsākt rediģēt. Varat pēc izvēles arī norādīt failu nosaukumus pašā grāmatā, kas tiks atvērti rediģēšanai automātiski.

Katru reizi, kad jūs nododat argumentus ebook-edit, kam ir atstarpes, pievienojiet argumentus pēdiņās. Piemēram: "/some path/with spaces"

--detach
Atdalīties no kontrolējošā termināla, ja tāds ir (tikai Linux)

--help, -h
parādīt šo palīdzības paziņojumu un iziet

--version
parādīt programmas versijas numuru un iziet

Kovid Goyal

Kovid Goyal
novembris 08, 2019 4.3.0